Veta DYS

Veta Bilgisayar ve Yazılım Hizmetleri San. Tic. ve Ltd. Şirketi

DIJITAL DÖKÜMAN YÖNETİMİ ARTIK ÇOK KOLAY!

Dijital dökümanlama ve dijital döküman arşivleme; günümüzde kapsamlı bir teknoloji mimarisine ulaşarak, başlıca bir bilişim çözümü konusu olmuştur. Büyük, orta ve küçük ölçekli kurumların kendi iş süreçlerini takiplerinde ve uygulamarında Dijital Döküman Yöneticileri büyük bir kullanım alanına sahiptir. Günümüzde evrak yoluyla bilgi paylaşımı, evrak dağıtımı, evrak çoğaltılması, evrak düzenlenmesi gibi işlemler birçok kurumda hayati değer taşır. Tıbbi Doküman Yönetim Sistemi bu hayati değeri en iyi şekilde irdeleyerek ana prensibi olan 'İnsan hayatını Kolaylaştırmak' ilkesini sürekli sürdüren akıllı bir çözümdür.

TEMEL ÖZELLİKLER

Tıbbi Dijital döküman yönetimi temel tasarımı ve özellikleri ile;
- Kusursuz evrak saklama ve takibi
- Merkezi ve çevrim içi evrak yönetimi
- Merkezi girdi ve çıktı yönetimi
- Kolay ve hızlı iş takibi
- Zaman tasarrufu
- Tıbbi Görüntüler ile entegre olabilme
- Tıbbi analiz sonuçlarını yönetebilme
- Kâğıt ve benzeri çıktıları en aza indirme gibi yetenekleri ile İnsan Hayatını Kolaylaştırmayı Amaçlar.
Tıbbi Doküman Yönetim Sistemi,
- Fiziksel evrakları tarayabilen,
- Tarama sonucu oluşan imaj dosyalarını Optik Karakter Tanıma ile çözümleyerek saklayabilen,
- Elektronik ortamdaki evrakları çözümleyip saklayabilen, - Faks, elektronik posta gibi girdileri saklayabilen,
- Saklanan evrakların dağıtımını yöneterek güçlü bir iş takibi sağlayan,
- Saklanan evraklar üzerinde yapılan değişiklikleri takip edebilen,
- Çevrimiçi evrak görüntüleyerek işleyebilen,
- Tıbbi Görüntüler ile entegre olabilen,
- Tıbbi analiz sonuçlarını arşivleyebilen,
- Tüm evrak arşivini merkezi mimari ile yöneten internet tabanlı akıllı bir sistemdir.

TASARIM MİMARİSİ VE ALTYAPI

İnternet teknolojileri ile tasarlanan mimarisinde, Linux sunucular ve bazı özel Linux uzantıları (extensions) kullanarak, Optik Karakter Tanıma, Arşivleme ve Dosya işleme konularında performansı büyük ölçüde iyileştirir.
Dijital döküman yönetimi birden fazla ana konuyu bünyesinde barındırarak bütün bir sistemi oluşturur. Bu ana konulara bakıldığında;
- Fiziksel bir dökümana ait imajın taranarak dijital ortama aktarılması (OCR)
- Taranmış veya oluşturulmuş herhangi bir dökümanın görüntülenmesi
- Dökümanlar üzerinde değişiklik yapılabilmesi
- Yeni bir döküman oluşturmak gibi başlı başına farklı teknolojileri içeren başlıklar görülebilir.
Veta Döküman Yönetim Sistemi internet tabanlı 3 temel katmanı kapsayan bir çekirdek mimari ile tasarlanmıştır.
- Veta OCR
- Veta Döküman Yönetim Görüntüleyicisi
- Veta Döküman Yöneticisi

VETA OCR(OPTICAL CHARACTER RECOGNİZATİON)

Ocr yani Optik Karakter Tanıma basitçe, Fiziksel dökümanların taranması ile elde edilen veya arşivlenmiş imaj dosyasının incelenmesi ve bir dizi işleme tabi tutularaka, dosya içerisindeki karakterlerin ASCII değerlere dönüştürülmesi işlemidir. Bu işlem sonucunda fiziki döküman dijital ortama aktarılmış olur. Veta OCR, döküman yönetim sisteminin döküman tarama çekirdeğidir.

VETA DÖKÜMAN GÖRÜNTÜLEYİCİSİ

Döküman yönetiminde ikinci önemli noktadır. Arşivlenmiş dökümanın görüntülenmesi, düzenlenmesi, yeni bir döküman oluşturulması gibi temel yetenekleri yönetir. Veta Döküman Görüntüleyicisi, döküman yönetim sisteminin oluşturma, düzenleme, görüntüleme işlerini yöneten çekirdeğidir.

VETA DÖKÜMAN YÖNETİCİSİ

Döküman yönetim sisteinin, dijital (Döküman Görüntüleyici) ve fiziki evraklara yönelik çekirdeklerini (OCR) yöneten, genel iş süreçlerini ve iş modellerini işleyen ana cevheridir. Veta Tıbbi Döküman Yönetim Sistemi'ni keşfetmek etmek için bizimle iletişime geçin!.

Ürünlerimiz