VETA HBYS

Veta Bilgisayar ve Yazılım Hizmetleri San. Tic. ve Ltd. Şirketi

HASTANE YÖNETİMİNİ KOLAYLAŞTIRAN AKIL

 İnsanlığın ilk çağlarından başlayarak, günümüze doğru uzanan yaşam süremizde, geçmiş insanlar ile bizlerin arasında ortak olan ve değişmeyen bazı temel ihtiyaçlar vardır. Zaman bazı ihtiyaçları gelişen çağlara göre değiştirirken, bazı ihtiyaçlar değişemez kalmıştır. Zamanın değiştiremediği bu temel ihtiyaçların başında 'Sağlık' gelir. İnsan olarak güçlü ve sağlıklı olmak, yaşamın diğer tüm konularında olumlu sonuçları beraberinde getirir. Bugün sağlık hizmetlerinin, sağlık kurumları tarafından sağlandığı düşünülürse, bir insanın en iyi sağlık hizmetini alabilmesinin, çok iyi bir sağlık kurumu yönetimine de bağlı olduğu gerçeği rahatlıkla fark edilir.

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

 Günümüz de sağlık kurumlarının yönetilmesi, İnsan sağlığı için verilen sağlık hizmetlerini, sağlık kurumlarının birimlerini, Gelişmiş Tıp Teknolojilerini, Medikal Cihazları, uluslar arası standartları ve sağlık kanunlarını bir arada işleyebilmeyi gerektirir. Son derece kapsamlı olan bu yönetim ihtiyacı, adeta bir işletim sistemine ihtiyaç duyar. Bir sağlık kurumunun yönetim hiyerarşisinde idari faaliyetler, tıbbi faaliyetler ve sistemsel faaliyetler yer alır. Bu faaliyetler birbiri ile direkt veya dolaylı ilişkili olarak, yaklaşık otuz(30) farklı ana uygulama noktasını oluşturur. Hastaneyi yöneten işletim sistemi, idari, tıbbi ve sistemsel alanlarda oluşan, bu 30 farklı uygulamayı, bütünsel ve merkezi mimari ile yönetir. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi(HBYS), bütünsel ve merkezi mimariyi, internet ve mobil teknolojiler ile birleştirerek, tüm hastane süreçlerine hâkim, yaklaşık 30 ana uygulama noktasıyla son derece kapsamlı akıllı çözümler bütünü olan büyük bir sistemdir. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, bütünsel birçok uygulamayı yönetip işleyebilen bir akıllı çözüm olarak tasarlanmıştır. Laboratuar Bilgi Sistemlerinden medikal cihazlara, uluslar arası tanı ve tedavi entegrasyonlarından hastane personel işlerine uzanan, çok geniş bir uygulamalar yelpazesini barındırır. Bir sağlık kurumunun her iş sürecinde, ihtiyaç duyabileceği tüm yetenekleri bünyesinde barındırabilmesi ve dilenen özelliklerin süratle adapte edilebilmesi, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi'nin tasarımda fark yarattığı ana noktalardandır.

İNSAN HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN TASARIM

 Hastane Bilgi Yönetim Sistemi'nin tasarımı "İnsan hayatını kolaylaştır" ana prensibini temel alır. Bu prensip işleyişte, sadece bilgi işleyen veya örneğin sadece medikal cihazlar ile iletişim kuran bir yapıdan çok öte, sistemi kullanan insanların en çabuk, en doğal ve en kolay işlem yapabilmelerini hedefleyen bir akılı çözümü oluşturur. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi bu akıllı tasarım ile çok büyük bir fark noktasına daha imza atar.

TEKNOLOJİK ALTYAPI

 Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Teknolojik altyapısında bir 'Uygulama Sunucusu' barınmaktadır. Bu sayede hem masaüstü ortamını hem de internet veya intranet gibi ağ ortamlarını, tek ve merkezi noktadan yönetir. Bir diğer deyiş ile platform bağımsız sınıflar, servisler ve uygulamaları tek noktadan sunarak istemcilerine sağlar. Mimariyi internet ve mobil teknolojiler ile güçlendirerek günümüz teknolojisinde güçlü ve yeni bir sistem sağlar. Linux altyapılı güçlü sunucular ve uzantılar sayesinde son derece hızlı ve performanslı bir çizgi yakalar. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, çok katmanlı mimarisi ile internet ve mobil teknolojilerin kullanımını sağlar. Bir hastanenin yönetim hiyerarşisinde yer alan idari, tıbbi ve sistemsel faaliyetler yaklaşık otuz(30) farklı ana uygulama noktasını oluşturur. Bu uygulama noktaları bir hastanenin tüm iş süreçlerinde, iş akışlarını en iyi şekilde yönetebilmeyi ve işleyebilmeyi hedefler. Veta Hastane Bilgi Yönetim Sistemi'ni keşfetmek etmek için bizimle iletişime geçin!.

Ürünlerimiz