Veta TYS

Veta Bilgisayar ve Yazılım Hizmetleri San. Tic. ve Ltd. Şirketi

VETA TAHAKKUK YÖNETİM SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile uyumlu.

2) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile uyumlu.

3) 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ile uyumlu.

4) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile uyumlu.

5) 4857 sayılı İş Kanunu ile uyumlu.

6) 4924 sayılı Kanun ile uyumlu.

7) 666 ve 375 sayılı K.h.k. ile uyumlu.

8) Döner sermaye işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”, ilgili yönerge ve genelgeler çerçevesinde son güncel düzenlemeler ile uyumludur.

9) Döner sermaye sabit ödeme işlemleri yapılabilmekte, hesaplanan tutar ile ilgili mahsuplaşma işlemi performansa dayalı ek ödemeden yapılabilmektedir.

10) Yanlış yapılan ek ödeme hesapları için fark bordrosu düzenlenebilmektedir.

11) Nöbet ve icap nöbeti hesaplamaları yapılabilmektedir.

12) Sağlık kuruluşlarına ait olan her birim merkez birim kontrolünde kendi işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirilebilmekte ve yapılan işlemlerle ilgili merkez birim tarafından son düzenleme yapılabilmektedir. Her birim ayrı bir kurum olarak işlem görmektedir.

13) Kullanıcılar kendi yetkileri çerçevesinde maaş hesabı, özlük bilgileri erişimi, döner sermaye hesabı uygulamalarında ki kısımlara erişebilmektedir.

14) 657 sayılı kanuna tabi kadrolu memur, 4857 sayılı kanuna tabi kadrolu işçi, 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personel, 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli personel, 657 sayılı kanunun 4/C maddesine göre çalışan sözleşmeli personel, 5283 sayılı kanuna tabi sözleşmeli personel, Vekil memur, İkinci görev personeli personel türlerine göre; sicil, özlük, izin-rapor, icra nafaka ve döner sermaye işlemleri ile bordro, döner sermaye, terfi farkları bordrosu, borç bordrosu, fark bordro, kısıt bordro memur giyim yardımı ödemesi, memur ek özel hizmet tazminatı ödemesi, işçi fazla mesai, ikramiye ve ilave tediye ödemeleri, sosyal yardım (doğum-ölüm) ödemeleri hesaplarını yapabilmektedir.

15) İstenildiği takdirde personelin izin rapor bilgilerini yasal süre kontrollerini yaparak maaş hesabına yansıtılabilmektedir. Ayrıca saatlik izin bilgilerinin otomatik olarak izin süresine çevrimini sağlamaktadır.

16) Birim performans, yönetici birim performans, gecikmiş döner sermaye ve maaş işlemleri yapılabilmektedir.

17) Personeller kurum web sitesi üzerinden maaş ve döner sermaye bordrolarına kendileri için tanımlanan kullanıcı bilgileriyle ulaşabilmektedirler.

18) Her türlü hesaplamalar için banka dosyaları, SSK E-Bildirge, Emekli Sandığı Kesenek dosyaları oluşturulabilmektedir.

19) Uygulama içerisinde gerekli olan tüm rapor ve listeler alınabilmektedir. (Bordro, Ödeme Emri, İcmaller, Banka listeleri, Asgari geçim indirimi, Personel bildirimi vb.)

Ürünlerimiz